Hírek

A Zconcept Kft. Minőségpolitikája

Zconcept Kft. olyan hatékony minőségirányítási rendszert kíván bevezetni és működtetni, amely garantálja szolgáltatásainak, termékeinek, állandó, kifogástalan minőségét, irányítási rendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztését, a vonatkozó jogszabályi előírások betartását és Vevőinek megelégedettségét.

Az Zconcept Kft. minőségpolitikájának alapkövei:

  • Vevői megelégedettség folyamatosan magas szinten tartása,
  • Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése
  • Munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése, a vállalati kultúra fejlesztése, a technikai fejlődés rövid időn belüli vállalati alkalmazása,

A Zconcept Kft. minőségpolitikájának középpontjában a VEVŐ áll.

Legfőbb célunk, hogy szolgáltatásaink, termékeink minősége mindenkor feleljen meg a vevőink által meghatározott és elvárt igényeknek.

Erőforrásaink közül legfontosabbnak az embert tekintjük, közreműködésükkel, képzésükkel folyamatosan fejleszteni tudjuk szolgáltatásunk minőségét. A Zconcept Kft. vezetősége „vevő”-nek tekinti a meglévő és leendő vásárlók mellett a tevékenységére ható külső érdekelt feleit is.

A céljaink elérése érdekében:

  • Vevőink elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük,
  • Erőfeszítéseket teszünk piaci pozíciónk fenntartására és folyamatos javítására,
  • Szervezeti kultúránkat fejlesztjük, biztosítjuk munkatársaink fejlődésének feltételeit,
  • Minőségcélokat tűzünk ki, azok megvalósítását figyelemmel kísérjük, az adatok és információk elemzésén alapuló döntéshozatallal biztosítjuk az európai minőségi normáknak való megfelelést.

Elvárásunk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá Társaságunk sikeréhez.

 

ISO minősítés